tirsdag 22. februar 2011

Motorveg i MåløyI dag går startskotet for eit prosjekt vi i næringslivsmiljøet i Måløy har jobba med i snart tre år: Utbygging av eit samanhengande fibernett for næringslivet i Vågsøy, eigd lokalt av kommune og næringsliv. Kort sagt: I 2011 blir det bygd motorveg i Måløy.

I mai skal fibernettet stå ferdig. Då er minst 30 bedrifter – truleg langt fleire – knytt saman på ein felles ”digital motorvei” med i praksis ubegrensa kapasitet.

Kostnaden er på ca 4 mill kr – finansiert i spleiselag mellom bedriftene, Vågsøy kommune og fylket/Kommunal- og regionaldepartementet. Takka vere godt samarbeid med kommunen og ”Kommunenett Nordfjord”, som knyter Vågsøy saman med resten av Nordfjord i felles fiberinfrastruktur, vil vårt nye nett henge saman og gi tilgang til påkobling med andre nett i ein vid region rundt oss.

Kvifor vi gjer dette? Fordi dagens sterke næringslivsmiljø i Vågsøy, som du kan lese meir om f eks her og her, treng det. Og ikkje minst: Fordi våre vekstplaner for framtida krev det endå meir.

Vi har tatt mål av oss om at næringslivet i Måløy skal vere i nasjonal elitedivisjon. Det skal være lett for teknologikrevande bedrifter i vårt næringslivsmiljø å utveksle informasjon og data utan kapasitetsavgrensingar – både internt i Måløy og med kundar og samarbeidspartnarar utanfor. Salsbedrifter i Måløy med globale nettverk (Norway Pelagic, Coast, Marine Harvest, Domstein og mange fleire) skal ha mest mulig opne linjer til kundar og samarbeidspartnarar overalt i verda – som også opnar for storskala bruk av video og andre framtidige behov.

Og ikkje minst: Vi er i ferd med å innleie tette FoU-samarbeid med mellom anna NTNU-miljøet i Trondheim og det maritime miljøet på Søre Sunnmøre (Ulstein, RollsRoyce m fl). Også her må motorvegen mellom oss vere på plass – til ein konkurransedyktig pris for dei som skal bruke han.

Måten vi har organisert fibernettubygginga på – og som er relativt unik for Måløy/Vågsøy – gjer det mulig for næringslivet i Vågsøy å gå ut i marknaden for internettaksess og andre tenester på nettet som éin kunde.

Dermed kan næringslivet i Vågsøy om kort tid bli fylkets største ”breibandskunde”. Det gir mulighetar for å skaffe bedriftene breibandstenester til svært konkurransedyktige prisar. Noko som betyr mykje for eit stadig meir teknologisk avansert og ”bandbredde-intensivt” næringsliv.

Sogn og Fjordane har lenge hengt etter dei andre Vestlandsfylka i utvikling og vekstkraft. Vi har med rette fått eit stempel som ”annleisfylket”. Eg er overtydd om at det er ei utvikling som med relativt lette grep kan brytast. Sterke, offensive næringslivsmiljø på kysten har vore drivaren for vekst i dei andre Vestlandsfylka. Det er nøkkelen til vekst også i Sogn og Fjordane, og det krev at vi bygger opp moderne infrastruktur som gjer våre vekstsentra på kysten konkurransedyktige.

I så måte er den nye motorvegen i Måløy eit viktig steg på vegen. Framtida vil syne kor langt den vegen vil føre oss

Kva eit fibernett er? Det kan du lese om her (for ordens skuld: Vi har ingen tilknytning til selskapet Norsk Fibernett, men heimesida deira gir ei god forklaring på kva fibernett er)

Link til pressemelding om fiberutbygginga i Måløy finn du her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar