onsdag 9. februar 2011

Ein dag i Måløy Vekst


I kveld fekk eg lyst å gjere noko eg ikkje har gjort før: Å skrive litt om ein dag på jobb i næringsutviklingsselskapet Måløy Vekst, der eg er dagleg leiar. Gjennom det vil eg fortelje litt om alt som for tida skjer i næringslivet i Vågsøy, heretter kalla Måløy (ha meg unnskyldt).

La meg med ein gong advare deg. Teksten under er ikkje spesielt pedagogisk oppbygd. Eg kjem til å dynge på med bedrifter og personar (du møter til saman 14 personar og ca 10 bedrifter). Det kan virke overveldande, men eg gjer det med vilje. Eg vil rett og slett gi deg eit ganske overfladisk ”snapshot” av det næringslivsmiljøet eg arbeider i til dagleg – og som eg er heilt sikker på at du kjem til å høyre mykje meir om i åra som kjem.

Måløy er kystbyen i Nordfjord i Sogn og Fjordane, eit steinkast frå Sunnmøre og på mange måtar nokså sunnmørsk i lynne og næringslivsmiljø. Måløy har ei nær 1000-årig historie bak seg, men det var først rett etter 1900 utviklinga skaut fart, takka vere driftige fiskarar. Under andre verdskrigen skreiv Måløy seg inn i historia for alvor gjennom Måløy-raidet. 1950-talet var den store tida for sildefisket, med opptil 1.000 båtar og 10.000 fiskarar samla i Måløy for å hauste havets sølv. Folketalet vart dobla på kort tid. Heilt sidan den tid har Måløy vore blant dei viktigaste fiskerihamnene i Noreg (på topp 3 pr i dag).

I 2011 er Måløy ein by på rask veg opp att etter ein down-periode på 1990-talet og første del av 2000-talet. Fiskebestandane og fiskeriaktiviteten er større enn på lenge. Eit mangfoldig og sterkt maritimt bedriftsmiljø skaper aktivitet på alle frontar. Nye typar teknologibedrifter og unge grunderar har fått ”luft under vingene” i Måløy på ein måte få andre stader kan syne maken til. Det er noko på gang i Måløy.

Så til saka. Dagen i dag. Første punkt på programmet var å ta imot fylkespolitikarane i Sogn og Fjordane med Fylkesordførar Nils R. Sandal i spissen. Dei fekk to intensive timar i møte med næringslivsfolk frå Måløy, som ga glimt av kva næringslivet i Måløy står for, brenn for og har av forventingar for framtida.

Fylkespolitikarane fekk møte fiskebåtreiar Arild Aarvik i Carisma. Han har dei siste åra ikkje berre investert stort i nye havgåande linebåtar som driv miljøvenleg linefiske, men har også vore med å bygge opp ein flunkande ny næringspark i privat regi, Maritim Park, der ca 15-20 bedrifter i dag er samlokalisert. Vidare fekk dei møte Gunnar Domstein, adm dir i Norway Pelagic, verdas største salsselskap for sild og makrell. Dei omset, med hovudkontor i Måløy, for over 2,5 mrd NOK i året på ein global marknad. Norway Pelagic skal no investere nær 70 mill kr i eit nytt sentral-fryseri for pelagisk fisk i Måløy. Det vil gjere Måløy til ei endå viktigare hamn for fiskeflåten i åra framover.

Og dei fekk møte Sverre Søraa, adm dir i Coast Seafood, som også har hovudkontor i Måløy, omset for nær 3 mrd NOK i året og er verdas største uavhengige salsselskap for laks og ørret. skaper ca 30-40 i Måløy sentrum. Sverre Søraa si bedrift er også heilt i front på teknologi: Dei har rulla ut videoterminalar til alle sine tilsette, leverandørar og kundar – og driv med det eit globalt konsern i milliardklassen meir effektivt og lønsamt enn nokongang frå Måløy, der det sit 30-40 unge kvinner og menn og driv med trading i hundremillionersklassen i eit dynamisk salsmiljø.

Alle var klare i sin konklusjon: Fiskeri er ein bransje som skal vekse og skape auka verdiar i åra framover.

Vidare fekk dei møte bedrifter av heilt andre typar enn fiskeri. Adm dir Jonny Almenning i Nordvestvinduet presenterte ei bedrift som omset for 100 mill kr i året i spesialvindu til større byggeprosjekt og arkitetteikna bygningar, med høgteknologisk og robotisert produksjon. Dei fekk møte investor Gunnar Carlson, som dei siste åra har gått frå å drive og eige det største av Måløy sine fem skipsverft (Båtbygg), til å bygge opp ei unik ny portefølje av avanserte teknologibedrifter innanfor 3D-modellering, kompositt og ny produksjonsteknologi (Teknopollen-miljøet/Måløy-miljøet).

Til slutt fekk dei møte Heidi Kopperud frå VideoNor, som saman med mannen Jørn Mikalsen har flytta frå Oslo til Måløy for å bygge opp ei bedrift som tilbyr nye typar videotenester, og Kari Morvik frå Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet har sitt hovedkontor for Hordaland og Sogn og Fjordane i Måløy, og dei siste åra har oppbemanna kontoret kraftig og har planer om ytterlegare vekst.

Felles for alle desse bedriftsmiljøa er optimisme, framtidstru og vekstambisjonar - og ei sterk tru på at det å vere lokalisert i Måløy er eit godt utgangspunkt for å lykkast. Vi utfordra fylkespolitikarane på fem konkrete punkt – med bygging av Kystvegen mellom Måløy og nabobyen i sør Florø som punkt nr 1 (45-minuttsregionen). Eg trur vi etterkvart har ein felles forståelse med våre fylkespolitikarar om kva for eit fantastisk, uutnytta vekstpotensiale vi har på kysten av Sogn og Fjordane. Eg er no meir optimistisk enn nokon gong på at vi vil få den drahjelpa vi treng for å få det til.

Etter denne ”kræsj-presentasjonen” av næringslivet i Måløy, åt vi rykande fersk, pannesteikt torsk til lunsj på restaurant Kraftstasjonen i Måløy. Dette er også næringsutvikling i praksis. Kraftstasjonen er ei grunderbedrift bygd opp av ekteparet Rita og Arne Andal, som på kort tid har blitt eit viktig samlingspunkt og ein førsteklasses fiskerestaurant i Måløy både på dag- og kveldstid.

Første stopp etter lunsj var ein ny milepæl for Måløy Vekst: Vi teikna i dag saman med Vågsøy kommune kontrakt på bygging av fibernett i eigen regi ut til så godt som alle bedrifter med fiberbehov, i eit spleiselag mellom bedriftene, Måløy Vekst og statlege breibandsmidlar. Dermed vil vi om kort tid ha eit av landets beste og rimelegaste fibertilbud til bedriftene i Måløy. Det er ein avgjerande suksessfaktor for eit internasjonalt, høgteknologisk bedriftsmiljø med vekstambisjonar.

På dagens relativt korte kontorøkt med gode kolleger i Måløy Vekst, var hovedsaka planlegging av ein nasjonal konferanse for den havgåande lineflåten i Noreg, som vi skal arrangere i Måløy i slutten av mars med Fiskeriministeren til stades. Vi rakk også eit lite rådslag om vegen vidare for arbeidet med Stad Skipstunnel, der Måløy Vekst har vore med og fått fram ny dokumentasjon på nytteverdien og betydninga av dette heilt unike samferdsleprosjektet. Sjekk vår nye animasjonsfilm om Stad Skipstunnel her.

Dagen vart avrunda med eit hyggeleg besøk på det nyaste skotet på stammen i bedriftsmiljøet i Vågsøy – kundesenter-bedrifta ComiTale. Bedrifta har blitt finansiert opp av lokale investorar, på rekordtid starta opp av grunderane Liss Holandsli og Kristina Lunde, og har allereie ved oppstarten denne veka sju tilsette og full aktivitet i flotte, nyoppussa lokale sentralt i Måløy.

Det var dagens jobbdag i Måløy. Ikkje alle dagar er like intense. Av og til gjer eg faktisk noko sjølv også og ikkje berre fer rundt og poserer. Men eg håpar du får eit lite innblikk i kva som rører seg i kystbyen i vest. Måløy Vekst sin jobb opp i dette er å sørge for å skape eit miljø for at bedriftene skal lykkast, og å hjelpe nye prosjekt og nye bedrifter opp og fram. Det er, med handa på hjertet, ein utruleg interessant jobb i eit uvanleg spennande miljø.

Ja, forresten. I bilen heim hadde eg ein lang, oppløftande prat med LocalHost-grunder Sindre Kvalheim, som for tida arbeider på spreng med å få bygd verdas største datasenter i Lefdal Gruve i Nordfjord. Og som ser ut til å klare det.

Men meir om det ein annan dag. Du har ikkje høyrd det siste frå Måløy og Nordfjord.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar