søndag 10. april 2011

Du veit ikkje kva du snakkar om, Jens

Sist veke skulda Senterparti-leiar Liv Signe Navarsete lokale sjukehusaktivistar i Nordfjord for at dei "ikkje veit kva dei snakkar om", i kampen for å unngå rasering av sjukehustilbodet i Nordfjord (nedlegging av fødeavdeling og ortopediavdeling).

No slår denne påstanden attende på Regjeringa sjølv.

Både Statsministeren og Helseministeren har dei siste dagane påstått at "for de aller fleste i Nordfjord blir det kortere reiseveg til sykehus med Regjeringens opplegg" (intervju med NRK), og "mange i Nordfjord får faktisk kortere vei til sykehus med den omleggingen av fødetilbudet Regjeringen nå gjennomfører" (intervju med TV2).

Her ser du kartet som syner at Statsministeren og Helseministeren er riv ruskande ute på viddene:
• Av 30.000 innbyggarar i Nordfjord får 29.000 (97%) lenger reisetid til sjukehus med fødeavdeling
• Ca 15.000 får heile 1 time lenger reiseavstand enn i dag. Talet på folk som får meir enn 1 time reiseavstand til fødeavdeling aukar frå ca 3.000 til over 15.000 med den nye modellen. Enkelte får over 2 1/2 time reisetid til fødeavdeling.
• Kun 3% av innbyggarane i Nordfjord (1.000 personar i deler av Hornindal kommune) får kortare veg til sjukehus (5 minutt kortare)

Kartet er utarbeidd av InMedia, og er til fri bruk gitt kreditering InMedia. Du kan laste ned kartet til eige bruk, lese mine kommentarar til saka og hente ned tabell/oversikt over reisetider i Nordfjord her

Det kanskje aller mest skremmande er at dette er berre eit døme i rekka på faktafeil og forunderleg argumentasjon frå politisk leiing i Helsedepartementet etter at vedtaket om nedbygging av Nordfjord sjukehus vart gjort 1. april. Mellom anna har Statssekretær Tord Dale blitt spurt av NRK SFj om kvifor Regjeringa vil oppretthalde fødeavdeling ved Narvik sjukehus og legge ned fødeavdelinga ved Nordfjord sjukehus. Statssekretæren sitt svar var at du "kan ikkje samanlikne dei to tilfella, for i Narvik er det eit heilt anna befolkingsgrunnlag for å ha ei fødeavdeling". Kva som er fakta? Nedslagsfeltet til Narvik sjukehus er 26.000 innbyggarar. Nedslagsfeltet til Nordfjord sjukehus er 25-30.000 innbyggarar...

Kva skal vi eigentleg gjere når dei som fattar livsviktige beslutningar om framtid og helse for folk i Nordfjord har så lemfeldig omgang med sanninga, og så slett grunnlag for avgjerdene som blir fatta? Beklager Jens og Anne-Grete - men slikt skapar politikarforakt. No må de snarast rydde opp!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar