søndag 15. mai 2011

Statssekretær må gå av

Det er no avslørt at Statssekretær Tord Dale (Ap) i Helsedepartementet på eigen kjøl plantar "skitpakkar" der han hevdar at sjukehuset i Nordfjord har eit frynsete fagleg rykte. Tida no inne for at Dale trekker seg frå si stilling.

Det var NRK som i går avslørte at Tord Dale overfor lokale Senterparti-folk har kome med grove, feilaktige påstander om det faglege nivået på Nordfjord sjukehus.

Dette er ikkje første gong Ap-statssekretær Tord Dale driv med ureint spel for å undergrave posisjonen til Nordfjord Sjukehus. Han har tidlegare bløffa om reiseavstander i Nordfjord, om storleiken på "nedslagsfeltet" til Nordfjord sjukehus og kome med grove påstander om kysten av Nordfjord som ein "nedgangsregion" det ikkje er så farleg med i framtida.

Det ferskaste dømet på at Tord Dale driv som privatpraktiserande dommar over grunnleggande helsetilbod i Nordfjord, er at han vil at Nordfjord skal ha eit medisnisk akuttilbod utan anestesilege. Dette står i direkte motstrid både til Regjeringsvedtaket om at Nordfjord sjukehus skal ha eit medisinsk akuttilbod som i dag, og til alle faglege synspunkt på kva eit lokalsjukehus med akuttfunksjon må innehalde. Dale sitt solospel i denne saka er så alvorleg at Senterparti-leiar Liv Signe Navarsete no vil ta Dale sitt private prosjekt for å undergrave Nordfjord sjukehus opp i Regjeringa.

Det er også kjent at Tord Dale har ringt opp lokale sjukehusaksjonistar og prøvd å overtale dei til å trekke seg frå den offentlege debatten. Det er sjølvsagt heilt uhørt av ein Statssekretær i eit ansvarleg fagdepartement.

Eid-ordførar Sonja Edvardsen, som også er nestleiar i Sogn og Fjordane Arbeiderparti, vart landskjent då ho nylig som møtande vara i Stortinget stemte for nedbygging av eige sjukehus. Den gongen la ho seg langflat for partipisken i Arbeiderpartiet, og "gjorde som ho skulle" i følgje Ap sine mektige menn i Oslo. Tør Sonja Edvardsen denne gongen heve stemma mot Ap-statssekretær Tord Dale sitt undergravingsprosjekt av Nordfjord sjukehus, og stille krav internt i Ap om at Tord Dale må gå av?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar