tirsdag 27. september 2011

Vil du ha Nordfjords mest spennande jobb?

Det er no fire år sidan eg tok til som dagleg leiar i Måløy Vekst - næringslivet og kommunes felles næringsselskap i Vågsøy. Om kort tid takkar eg av for å ta vervet som ordførar i Eid. No skal nye kostar ta over. Ikkje berre leiinga av "gamle" Måløy Vekst, men leiinga av eit nytt og endå meir slagkraftig selskap som frå nyttår vil bli eit felles næringsselskap for fleire kommuner i Nordfjord.

Eg vil våge påstanden at den som no er om seg og grip sjansen til å bli den nye leiaren i "Nordfjord Vekst" - han eller ho får Nordfjords mest spennande jobb.

Eg kan med handa på hjartet seie at eg har hatt fire fantastiske år i Måløy Vekst. Som "innfjording" gjekk eg til jobben med klare oppfatningar, kall det gjerne fordommar, om Måløy og Måløyværingar. Nokre av dei har eg fått stadfesta. Ja: Dei (mange) er store i kjeften. Ja: Dei (mange) er opptatt av å tene pengar. Ja: Dei (alle) er kjappe i avtrekkaren og tar meir sjansar enn oss sindige innfjordingar som meiner etterpåklokskap er ei av livets store dygder.

Men nettopp dette har vore med å gjere min jobb så kjekk. Å få jobbe i eit næringslivsmiljø med "puls", mangfoldige bedrifter (ca 120 medlemsbedrifter i Måløy Vekst), folk med tru på seg sjølv og som ser mulegheiter der andre ser begrensingar. Personar og bedrifter som faktisk har den kapitalen, risikolysta og investeringsviljen som politikarar etterlyser i festtaler (og innfører formueskatt for ikkje å få for mykje av). Som investerer i framtidas teknologi. Som les Finansavisen med større interesse enn Fjordabladet (unnskyld, Tormod..), og som forheld seg meir i kvardagen til London og Moskva enn til Breim og Hermansverk.

Mykje har gått bra i Vågsøy dei siste åra. Mange års nedgang i folketal og tal på arbeidsplassar er snudd til vekst. Innbyggarundersøkingar syner at folk har fått meir tru på framtida, og at fleire enn før tilrår andre å flytte til kommunen. Dei store, etablerte bedriftene går godt. Nye, spennande bedrifter og teknologimiljø veks fram, har langsiktig kapital i ryggen og kan skape vekst i framtida. Vi har bygd nettverk og fått drahjelp på nasjonalt nivå, både i politikk og FoU-miljø.

Og ikkje minst: Vi er i ferd med å få etablert ei forståing av kysten og kystnæringane som "vekstmotorar" for utvikling av Sogn og Fjordane - på same måten som ein i fleire tiår har gjort med den største selvfølgelighet på Vestlandet elles.

No skal vi vidare. Frå nyttår skal tre kommunar - Vågsøy, Selje og Eid - jobbe saman om næringsutvikling etter modell av dagens Måløy Vekst. Vi får eit endå større næringslivsmiljø - ein endå større region i ryggen der vi kan løfte felles næringssatsingar og dei nye, spennande bedriftene og arbeidsplassane som gjer oss til ein attraktiv region å flytte til for endå fleire. Eg gler meg til å få ei rolle som ein av eigarane av dette nye selskapet i mi nye rolle som ordførar i Eid. Dette trur eg på. Dette skal vi få til.

Men først: Ny dagleg leiar skal på plass. Vi søker etter ein entusiast med gjennomføringskraft, som kan spele på lag med eit fantastisk næringsliv i regionen og legge strategiar for vekst og utvikling. Det er også viktig å få sagt at den nye daglege leiaren må fylle rolla på sin måte - ut frå sine sterke og svake sider. Vi er ikkje ute etter nokon "blåkopi" av dagens leiar i Måløy Vekst (som har både sine sterke og svake sider, minst like mange av dei siste som av dei fyrste)

Er du rette personen til dette, eller like viktig: Kjenner du nokon som er det? Då er det no du har sjansen. Ikkje seinare. Søknadsfristen går ut 10. oktober.

Utlysingsteksten og alle detaljar finn du her. Send meg gjerne sms, mail eller ei Facebook-melding viss du vil ha ein uformell prat, eller kontakt Måløy Vekst sin styreleiar Sverre Søraa som oppgitt i stillingsannonsa.

Du vil bli varmt tatt mot, og du vil få Nordfjord sin mest spennande jobb. Velkomen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar