søndag 24. februar 2013

Vekeplan veke 9/2013


Legg med dette ut sei oversikt mine planer for veke 9/2013. Vekas høgdepunkt kjem nok fredag kveld: Premiere på Eid vgs sin nye skulemusikal, Hairspray, som i følgje rykta blir ei forrykande forestilling av vært høg kvalitet. Eid vgs har brote ny grunn med si satsing på skulemusikalar som ein integrert del av skulekvardagen for "vanlege" elevar innanfor ei brei rekke utdanningsprogram - meir om det seinare.

Vil du ha kontakt, finn du kontaktinformasjon til e-post, telefon med meir her. Vi kan også avtale ein prat på Rådhuset på Eid, og det er hyggeleg/nyttig om flest mulig følgjer meg på mi opne ordførar-Facebookside (trykk "likar") og følgjer Eid kommune si offisielle Facebook-side.

Ha ei fin veke!

Måndag 25. februar
Møte med næringsliv på Eid
Videomøte med NHO Sogn og Fjordane
Møte i Politirådet

Tysdag 26.februar
Møte i Hovudutval for opplæring i fylket, Hermansverk

Onsdag 27.februar 
Til stades på møte i Fylkesutvalet/Planutvalet, Hermansverk

Torsdag 28. februar 
Kontordag - bedriftsbesøk og møte med næringslivsaktørar

Fredag 29. februar 
Hestearbeidarfrukost i regi av VAKN
Kontordag


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar