søndag 18. mars 2012

Vekeplan veke 12

Her finn du ei grov oversikt over mine planar for veka. Du er velkomen til å besøke meg på kontoret, men avtal helst på førehand pr mail eller sms sidan eg er mykje på farten. Kontaktinformasjon finn du her.

Måndag 19. mars

Diverse møte i Oslo om grøn datalagring

Tysdag 20. mars

Presentasjon og befaring på Harpefossen Skisenter

Møte om SLT-samarbeid i Eid (rus- og kriminilaitetsforebygging)

Onsdag 21. mars

Førebuingar til Formannskapsmøte. Orientering om pågåande utviklingsprosjekt knytt til Nordfjord sjukehus.

Torsdag 22. mars

Formannskapsmøte. Startar med bedriftsbesøk på Norgesvinduet Bjørlo kl 11. Felles arbeidsmøte med Driftsutvalet kl 12-14 om nytt omsorgssenter. Ordinært formannskapsmøte kl 14, som blir innleia med orientering frå Statnett om arbeidet med 420 kV-linja gjennom Eid, som snart startar opp.

Fredag 23. mars

Frukostmøte med næringslivet

Helsing til Folkeakademiet sitt årsmøte

Laurdag/søndag 24-25. mars

Samling for Venstre sine folkevalde i Bergen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar