lørdag 29. mars 2014

Vekeplan veke 13/2014


Klima, vidaregåande skule, sosial bustadbygging, reservasjonsrett, Sagastad, Malakoff, E39 og Bergens-tur saman med NRK og Sparebanken Vest til inntekt for demens-saka.

Ein kan iallefall ikkje klage over ein kjedeleg kvardag som ordførar.

Det er også hyggeleg/nyttig om flest mulig følgjer meg på mi opne ordførar-Facebookside (trykk "likar") og følgjer Eid kommune si offisielle Facebook-side.

Ha ei fin veke!


Måndag 24. mars 
(held innlegg og deltek i paneldiskusjon med finanspolitikarar frå H/Ap, Storebrand m fl)

Tysdag 25. mars
Møte i Hovudutval Opplæring, Hermansverk. Fastsetijing av skuletilbodet i vidaregåande opplæring for skuleåret 2014/15
Kveld: Møte med stiftinga Sagastad. Gruppemøte Eid Venstre

Onsdag 26. mars
Planleggingsmøte fornybarkonferanse på Eid mai 2014
Møte med Malakoff - samarbeidsavtale 2014
Diverse avtalte møte på Rådhuset
Kveld: Kyrkjekonsert i Eid kyrkje 

Torsdag 27. mars
Eigarmøte KLP, Førde
Formannskapsmøte (kun to saker: Harpefossen og Sagastad)
Kommunestyremøte kl 14 til ca kl 18. Sjå saklista her - heile 29 saker skal opp til handsaming
Kveld: Konsert for kulturskulen i Eid i Kulturhuset Gamlebanken 

Fredag 28. mars
Styremøte F1 Holding, Førde (fyrste møte for nytt styre)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar