lørdag 29. august 2015

Helsingstale til opning av Eid Elektro sitt nybygg 29. august 2015

Laurdag 29. august opna Næringsminister Monica Mæland nybygget til bedrifta Eid Elektro i Øyane på Nordfjordeid. Eid Elektro er ei suksesshistorie av dei sjeldne. Sidan oppstarten i 1981 har bedrifta no vakse til nær 70 tilsette, og rundar i år 90 mill NOK i omsetnad. Dei leverer no avanserte elektroprodukt til ein stor regional og nasjonal marknad - og er mellom anna størst i Noreg på styringstavler til veg- og jernbanetunellar.

Eid Elektro har kort sagt vakse til å bli ei hjørnesteinsbedrift i Eid, der både bedrifta og eigarane også er særs aktive i ulike typar utviklingsarbeid i lokalsamfunnet. Her er mi helsingstale i høve dagens bygg-opning!
---

Statsråd, inviterte gjester, leiing og tilsette på Eid Elektro, familie og alle andre frammøtte: Gratulerer med dagen!

Enno snakkar mange i bygda vår om dei "gode gamle dagane" i næringslivet på Eid. Då aktiviteten på store produksjonsbedrifter som slakteriet, meieret og Frislid konfeksjon var på det høgaste. Det var tider det!, seier vi enno i dag.

Og det var det. Utan tvil. Eid har hatt hjørnesteinsbedrifter med gode arbeidsplassar for mange som er vekk - eller sterkt nedskalert - i dag.

Men tenk likevel over følgande: På det meste - på 1970/80-talet - hadde slaktehuset på Eid drygt 80 fast tilsette. Meieriet kanskje om lag halvparten. Dei siste åra før nedlegginga langt færre enn det på begge bedrifter.

I dag - i 2015 - er det i elektro- og automasjonsmiljøet på Eid samla opp imot 200 arbeidsplassar. I Eid Elektro åleine er det nær 70 tilsette - brorparten lokalisert her. Halvparten er nye arbeidsplassar dei siste fem åra.

Denne veka kom nyhenda om at Lefdal Mine Datacenter etter mange års intenst arbeid startar opp. Det er den største bedriftsetableringa i vårt nærområde nokonsinne - med eit tresifra tal nye arbeidsplassar allereie i fyrste byggesteg.

Og i løpet av månaden som kjem startar byggearbeidet opp på nye Moengården Vest - med mellom anna Eid Elektro på laget. I følge utbyggjarane vil nye Moengården skape opp mot 80 nye arbeidsplassar. Det er åleine om lag like mange som det var på slaktehuset på Eid på det meste!

Så kjære forsamling: Vi skal hugse - og gle oss over historia som ligg bak oss.

Men: Vi skal også gle oss over notida. Eid er i kommune i vekst og utvikling. Dei neste to åra skal det investerast for over 1 milliard kroner i vår kommune - privat og offentleg - og det blir skapt hundrevis av nye arbeidsplassar. Vi er rett og slett inne i ei tid vi aldri har sett maken til. Det er no det skjer.

Og den optimismen, gløden og satsingsviljen vi no opplever i næringslivet i Eid - det er sjølve omdreiningspunktet.

Eid Elektro er ei av bedriftene som har leia an i den utviklinga. Eg vil nytte høvet her i dag til å takke dykk Eid Elektro for den innsatsen de har lagt ned siste åra for vekst og utvikling i Eid. De har lukkast med å få sjølve bedrifta til å vekse - gjennom tydelege strategiar, å satse på ungdom under utdanning, evne til å sjå dei lange linene i samfunnet rundt dykk og gripe nye sjansar når dei kjem - og bygge breie nettverk langt utover våre kommunegrenser.

Resultatet av det ser vi alle her i dag.

Men i tillegg vil eg rette ei særskilt takk til Tore Hjelle og Ove Kjøllesdal som bedriftseigarar for at de har hatt eit engasjement dei siste åra som går langt ut over eiga bedrift.

De har - på vegne av bedrifta eller som enkeltpersonar - engasjert dykk i å sikre framtida til Eid vidaregåande skule - som med si elektroutdanning er heilt avgjerande for den veksten i bransjen vi no ser. 

De har vore sterkt delaktige i å dra i gang nye satsingar som Nordfjord Vekst og Energikompetansesenteret, engasjert dykk i politikk og samfunnsutvikling, i store og små hendingar som er med å gjere Eid til ein betre stad å bu og leve livet sitt. Slik det må vere dersom de og andre bedrifter skal vekse og utvikle seg vidare.

Dei verdiane de skaper, blir pløgd rett inn i vårt eige lokalsamfunn - til beste for oss alle. 

Det vil eg rette ei stor takk til dykk for - på ein velfortent festdag for Eid Elektro. 

Gratulerer med dagen - og lukke til med ei elektrisk framtid!

Alfred Bjørlo, ordførar i Eid

Næringsminister Monica Mæland, som sto for den offisielle opninga av nybygget

Tore Hjelle - eigar og teknisk leiar i Eid Elektro

Ove Kjøllesdal, eigar og dagleg leiar i Eid Elektro

Ove Bjørlo, rektor ved Eid vidaregaånde skule


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar