søndag 13. oktober 2013

Vekeplan veke 42/2013

To utrulege opera-veker på Nordfjordeid er over i Opera Nordfjord sitt jubileumsår (15 år). For ein fest det har vore - både for dei fleire hundre som har delteke på og bak scena, og for eit entusiastisk publikum på 13 framsyningar på 13 dagar!

Kvaliteten på årets oppsetjingar har vore betre enn nokon gong. Ein av verdas fremste kjennarar av klassisk musikk, britiske Andrew Mellor, seier at det som skjer i Opera Nordfjord er unikt i verda, og at til og med dei største operahusa i verda kan lære av "Nordfjord-modellen" med samspel mellom frivillige og profesjonelle, skule og kultur. Operasuksessen vart i år toppa av tidenes fyrste ballett-oppsetjing - Nøtteknekkaren med over 60 små og store dansarar på scena - ei oppsetjing som sjølv Ballettsjef ved Den norske Opera&Ballett, Ingrid Lorentzen, skrytte opp i skyene.


Det har vore svært kjekt å sjå så mange tilreisande frå fjern&nær til Eid i desse operavekene - ein stor overvekt av dei 5.000 besøkande kom utanfrå Eid. Andre flotte arrangement i bygda i denne perioden som operautstillinga i Gamlebanken og handverks-/designmessa "Valkyrier" i Valhall har auka tilstrøyminga ytterlegare. Slagordet "Eid Inviterer" har verkeleg fått bein å gå på desse vekene!

Og midt opp i dette har vi også hatt besøk av Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr-Støre, som har sett Framtidas Lokalsjukehus ta form i Nordfjord - eit sjukehus Gahr Støre i likskap med alle faglege instansar og eit samla politisk miljø i Nordfjord seier må ha dagkirurgi som ein del av tilbodet. Kort sagt: Det har vore kjekke veker å vere ordførar i!

Neste veke er det tett i tett med politiske møte for min del: Nordfjordråd, Fylkesting, Formannskapsmøte og Landsstyremøte i Venstre, for å nemne noko.

Vil du ha kontakt, finn du kontaktinformasjon til e-post, telefon med meir her. Vi kan også avtale ein prat på Rådhuset på Eid. Denne veka er fredag før kl 13 den beste dagen for å avtale ein prat. 

Det er også hyggeleg/nyttig om flest mulig følgjer meg på mi opne ordførar-Facebookside (trykk "likar") og følgjer Eid kommune si offisielle Facebook-side.

Ha ei fin veke!

Måndag 14. oktober 
Møte i Nordfjordrådet, Hornindal
Ettermiddag/kveld: Gruppemøte i fylkestingsgruppa til Venstre, Loen

Tysdag 15. oktober
Fylkesting, Loen
Kveld: Gruppemøte, Eid Venstre

Onsdag 16. oktober 
Nasjonal fagsamling for vegbygging i skogbruket på Nordfjordeid
Møte i dei politiske utvala i Eid
Ettermiddag/kveld: Næringslivsmøte og middag med skogbrukskonferanse

Torsdag 17. oktober 
Møte med Storebrand om grøn finansforvalting
Møte i Finansutvalet og formannskapet

Fredag 18. - søndag 20. oktober 
Vanleg kontordag fredag fram til kl 13.
Deretter avreise til Landsstyremøte og Landskonferanse Venstre, Oslo


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar