torsdag 9. januar 2014

Velkomen til E39-konferanse!

Velkomsthelsing på E39-konferanse på Nordfjordeid, 9. januar 2014


Eg vil med dette ynskje innleiarar og deltakarar på E39-konferansen 9. januar 2014 velkomne til Eid! Vårt motto er "Eid Inviterer". Det gjer vi også i dag!

Denne veka la NHO fram "Nærings-NM 2013". Det var resultat til glede og inspirasjon for Eid og Nordfjord! For første gong er Nordfjord, med våre ca 30.000 innbyggarar, blant dei 20 beste næringslivsregionane i landet (av 84). Nordfjord-bedriftene er i nasjonal toppdivisjon i reiseliv, maritim sektor, energi, automasjon, IT, design, møbel, fiskeri og landbruk/næringsmiddel.

Klipp frå "Nærings-NM 2013" - regionane si utvikling i næringsliv frå 2000 til 2013 (Telemarksforsking/NHO)
NHO rangerer i tillegg Eid blant dei 20% beste næringslivskommunene i landet i 2013, også det for første gong! Med ei unik næringsklynge i energi, elektro og automasjon - nye store handelsetableringar på gang og samarbeid skule/næringsliv som vekker nasjonal interesse skal næringslivet i Eid vekse meir i åra som kjem. Viss vi får sjansen..

NHO sitt Nærings-NM 2013. Kommunar med mørkegrøn farge er blant dei 20% beste kommunene i landet
Er det to ting næringslivet treng for å vekse vidare, er det betre samferdsle for å skape større bu- og arbeidsmarknadsregionar - og politisk forutsigbarhet. 

E39 midt i Nordfjord - over Lote-Anda - har i 30 år vore sjølvsagt for næringslivet som har etablert seg og investert midt i Nordfjord. Ingen har på alvor tenkt tanken på at nokon ville finne på å "bygge ned" E39 for vårt næringsliv. Tvert imot har alle politiske løfte frå alle parti heilt fram til 2011 gått i éi retning: E39 over Lote-Anda som framtidas stamveg - med brukryssing til erstatning for ferje. Det har næringslivet stolt på og investert etter, Fylkestinget i Sogn og Fjordane tilrådd, og alt regionalt samarbeid og gjensidig tillit i Nordfjord vore basert på.

Vi er svært glade for at visjonen om Ferjefri E39 no blir ein realitet - som eit felles løft for Vestlandet. Det er også flott at vi har fått ei regjering som andre stader på Vestlandet allereie har vore krystallklar på at vi skal investere i dei vegane som gir størst regional nytte og skaper størst mulig bu- og arbeidsmarknadsregionar - og at det skal lønne seg å bygge bruer som kan erstatte ferjer. Vi tek det som ei selvfølge at det skal gjelde også i Nordfjord!

Ein ferjefri E39 i midtre trase på aksen Skei-Nordfjordeid-Volda vil ikkje berre gjere Nordfjord til éin bu- og arbeidsmarknadsregion. Vegen vil også gjere det mulig å legge ned to ferjer, vere kortaste veg for gjennomgangstrafikken og binde Nordfjord og Sunnmøre saman til éin felles region med 60.000 menneske med over 5 milliardar kroner i samfunnsnytte. Ny bruteknologi gjer bruene heile 3 milliardar kroner rimelegare enn tidlegare antatt - i eit prosjekt som allereie før denne reduserte kostnaden var kjent blir rekna som det mest samfunnsøkonomiske trasealternativet av Regjeringa sine eigne innhenta samfunnsøkonomiske analyser.Saman er Nordfjord og Sunnmøre dynamitt. Som Victor Norman sa det i ein kronikk i Dagens Næringsliv for ei tid tilbake: "Vi bygger ikke veier og bruer. Vi bygger bo- og arbeidsmarkedsregioner." Det vil vi vere med på - og det er det E39-prosjektet handlar om.

Velkomen til ein spennande E39-dag på Eid. Saman er vi sterke!

Alfred Bjørlo, Ordførar i Eid

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar