søndag 26. april 2015

Vårt Sogn og Fjordane: Nei til gruveavfall i fjordane

Noreg er eitt av berre fire land i verda som enno tillet noko så gammaldags og "bakstreversk" som å tøme avfall frå gruvedrift ut i sjøen. Sist veke vedtok Regjeringa å tillate dette også i ein nasjonal laksefjord i Sogn og Fjordane med rike naturverdiar: Førdefjorden. 

Dersom ikkje  galskapen blir stoppa, kan det bli fylt så mykje som 250 millionar tonn gruveavfall ut i fjorden i løpet av dei næraste 30-50 åra. Og det er med dette sett ein standard for kor slappe miljøkrav ein kan stille til gruvedrift også andre stader i landet: Ingen fjord er no i prinsippet trygg.Reaksjonane etter avgjerda om sjødeponi i Førdefjorden har vore svært sterke over heile landet. Her kan du lese eit innlegg om saka skrive av Venstre sin fylkesleiar i Sogn og Fjordane, Gunhild Berge Stang, og meg. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar