mandag 20. april 2015

Vekeplan veke 15-17/2015

Dagene og vekene flyg - mykje nytt og spennande skjer for Eid sin del (berre vent utover våren..), og for min del har også andre hendingar som Venstres landsmøte tatt mykje tid. Her har eg vore så heldig å få leie arbeidet med å stake ut ein ny, samla politikk for "Grøn Vekst": Det nye grøne næringslivet vi skal bygge opp i åra framover over heile landet. Dette har vore særs inspirerande, og gjett mykje "påfyll" som eg også tek med heim i det lokale arbeidet.

På talastolen på Venstres landsmøte om "Grøn vekst"
Vil du avtale ein prat med meg i nær framtid, er denne veka vanskeleg, men komande veke mykje betre. Ta kontakt, så ser vi kva vi får til. Det er også hyggeleg/nyttig om du følgjer meg på mi opne ordførar-Facebookside (trykk "likar") og følgjer Eid kommune si offisielle Facebook-side.


Ha ei fin veke!

På torsdag vedtok Formannskapet i Eid å legge ny arealplan for Eid kommune ut på 2. gongs høyring, etter ein særs grundig og god høyringsprosess av fyrsteutkastet. Alt tyder på at vi får ein ny arealplan som gir oss det grunnlaget vi treng for å utvikle kommunen vidare: Nye bustad- og næringsareal, friare råderett og nye mulegheiter for mange grunneigarar som ynskjer å utvikle sin eigedom - og vi har sikra dyrka mark som er nødvendig for den livskraftige og veksande landbruksnæringa i Eid. Utan tvil ei av dei viktigaste og største sakene i denne kommunestyreperioden!

Vil du avtale ein prat med meg komande veke, er fredag beste dagen. Ta kontakt, så ser vi kva vi får til denne eller andre dagar. Det er også hyggeleg/nyttig om du følgjer meg på mi opne ordførar-Facebookside (trykk "likar") og følgjer Eid kommune si offisielle Facebook-side.


Ha ei fin veke - her kjem vekeplanen min både for veka som no er i gong og dei to vekene vi har bak oss!

Tysdag 7. april
Møte Venstres Ordførarnettverk, Oslo

Onsdag 8. april
Apell på "Bondefrukost" utanfor Stortinget i regi av Norges Bondelag
KS sitt Kommunapolitiske toppmøte

Torsdag 9. april - søndag 12. april
Venstres landsmøte, Oslo

Måndag 13. april
Styremøte Sagastad
Felles informasjonsmøte for Stortingsbenken m fl på Nordfjord Sjukehus
Felles informasjonsmøte for Stortingsbenken m fl på Norgesvinduet Bjørlo

Tysdag 14. april
Kontordag/interne møte

Onsdag 15. april
Representantskapsmøte Kommunalbanken, Oslo

Torsdag 16. april
Europadag for næringslivet i SFj, Skei

Fredag 17. april
Møte med aktørar i cruisenæringa om cruisesatsing Eid
Planleggingsmøte opning av Klatreparken

Måndag 20. april
Møte Nordfjordrådet

Tysdag 21. april
Kommmunereform-møte Selje/Vågsøy/Eid
Felles ROS-møte (risikoanalyse) Selje/Vågsøy/Eid

Onsdag 22. april
KS Bedrift sin landskonferanse, Oslo

Torsdag 23. april - fredag 24. april

Samling for Nordiske Trebyar, Stockholm

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar