søndag 10. juni 2012

Vekeplan veke 24


Denne veka skulle eg eigentleg ha starta med å reise til Arendal og delta i paneldiskusjon på Arendalskonferansen, men grunna mykje som har hopa seg opp, inkl nokre utsette møte siste par veker, blir Arendalsturen kutta frå programmet. Det tettar seg til før sommaren!

Det viktigaste som skjer lokalpolitisk denne veka er heildagsmøte med formannskap og finansutval på torsdag. Der skal vi ha første handsaming av framlegg til nytt langtidsbudsjett og handlingsplan for Eid kommune 2013-16. Vi skal også ha oppe sak om val av konsept for nytt omsorgssenter i Eid - ei sak som det hastar med å kome vidare i.

Og så skal vi ha opp ei sak som eg personleg er sterkt engasjert i for tida: Korleis få ytterlegare fart på bustadbygginga i Eid! Folketalet i Eid veks, leigemarknaden i Eid er svært trong og vi treng enno fleire både sosiale bustader, utleigeleiegheiter og attraktive byggeklare tomter i alle deler av kommunen. 

Elles er det verdt å nemne at det blir storinnrykk på Eid til helga: Ca 1000 korpsmusikantar og foreldre frå nær og fjern kjem til rocka korpsstemne på Eid. Vi gler oss til å ta mot gjestane!

Her finn du ei grov oversikt over mine planar for veka som står for døra, veke 24. Du er velkomen til å besøke meg på kontoret. Avtal helst på førehand pr mail eller sms. Denne veka er måndag den beste dagen. Kontaktinformasjon finn du her.

Måndag 11. juni
Møte med Landslaget for Nynorskkommuner (LNK). Styremøte Nordfjord Vekst. 

Tysdag 12. juni
Generalforsamling og aksjonærsamling for Framtidsfylket AS (eg har vore styremedlem fram til no, men går av på generalforsamlinga i morgon), Sandane. 

Kveld: Møte i bruselskapet for kryssing av Nordfjorden.

Onsdag 13. juni
Møte i Hovudutval for utdanning i fylkeskommunen, Stryn. Saklista til møtet finn du her. Etterpå er det markering av 100 år med vidaregåande utdanning i Stryn.

Torsdag 14. juni
Heildags formannskapsmøte i Eid, inkludert møte i Administrasjonsutvalet og Finansutvalet. Saklister til alle møta finn du på Eid kommune sine nettsider.

Kveld: Generalforsamling og aksjonærsamling Nordfjord Vekst AS.

Fredag 15. juni
Sentralstyremøte i Venstre, Halden. (Eg vart vald som 3. vara til Venstre sitt sentralstyre på landsmøtet i april. Dette er første gong eg skal møte i sentralstyret. Vil også prøve å få til nokre andre møte "på vegen" i Oslo tidlegare på dagen).

Laurdag-søndag 16.-17. juni
Landsstyremøte i Venstre, Halden

Ha ei fin veke!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar