mandag 2. juli 2012

Vekeplan veke 27-28


Sist veke vart som vanleg betydeleg meir hektisk enn planlagt, der ikkje minst behovet for ein meir offensiv bustadpolitikk i Eid vart sett ettertrykkeleg på dagsorden. Også denne veka vil det gå for fullt for min del. Har i dag vore på eit inspirerande og kjekt besøk hos ei av Eid sine mest tradisjonsrike bedrifter: Espe Trevarefabrikk/Nordfjordkjøkkenet. Dei er av dei få møbelbedriftene i Noreg som enno lagar "skreddarsydde" kjøken frå grunnen av - og har dei siste åra gjort store investeringar i moderne maskinpark/automatisering og satsa på ny design. Dei har ca 15 tilsette, omsette i fjor for ca 15 mill kr og fekk eit pent overskot. Ei bedrift for framtida i den sterke "møbelklynga" i Nordfjord, som vi skal prøve og hjelpe endå lenger opp og fram!

Vi fekk også plutseleg ei anna gladmelding tikkande inn til rådhuset i dag: Forskingsrådet har løyvd drøyt 600.000 kroner til utbygging av breiband til grendene Midthjell, Lefdal og Vollset i Eid. Dermed får vi gitt eit skikkeleg breibandstilbod til ytterlegare 35 husstandar i Eid, slik at vi no er oppe i 99,5% breibandsdekning. 

Tek med neste veke i same slengen. Den ser slik det ser ut no til å gi ein lenge etterlengta sjanse til å ta att alt som har hopa seg opp av rutinearbeid... Deretter, i veke 29, brakar det laust for fullt med Malakoff-festivalen og ope ordførarkontor i Eidsgata. Etter det - i veke 30-32 - tek eg tre veker ferie.

Du er velkomen til å besøke meg på kontoret. Avtal helst på førehand pr mail eller sms. Denne veka er eg lettast å treffe på kontoret fredag - neste veke skal vi få det til dei fleste dagar. Kontaktinformasjon finn du her.

Måndag 2. juli
Tysdag/onsdag 3.-4. juli
Møte med Kjølsdalen Krins Utviklingslag om privatskule
Befaring på aktuelle område for ny bustadbygging
Overrekke Malakoff-pass til utleigar som skaffa stad å bu til islandsk familie på kort varsel
Møte med bebuarar i Eidsgata/Tverrgata

Torsdag 5. juli
Førdekonferansen om kulturlivet sitt tilhøve til publikum. Opningsarrangement Førdefestivalen

Fredag 6. juli
Til disposisjon

Kveld: Generalprøve "Kong Audbjørn"

Laurdag 7. juli
Premiere "Kong Audbjørn" i Eidsgata

Måndag-fredag 9.-13. juli
På kontoret. Bedriftsbesøk og interne møte. Opningsarrangement Norsk Countryfestival 12/7.

Ha ei fin veke!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar