søndag 7. oktober 2012

Vekeplan veke 42


Under finn du ei grov oversikt over mine planar for veka som står for døra, veke 42. Det blir ei hektisk veke med fylkesting måndag-tysdag, viktige politiske møte og spennande opne møte morgon og kveld på Eid osdag, og innleiing på ein nasjonal Energikonferanse om røynslene etter Dagmar torsdag, for å nemne noko.

Uansett: Vil du ha kontakt med meg, finn du kontaktinformasjon til e-post, telefon, opa Facebook-side med meir her. Vi kan også avtale ein prat ansikt til ansikt på Rådhuset på Eid.


Måndag 15. oktober
Politikardag i fylket, Balestrand

Tysdag 16. oktober
Fylkesting, Balestrand

Onsdag 17. oktober
Kl 08-11: Frukostmøte Nordfjord Vekst på Bryggen Hotell
Kl 1230-ca 18: Formannskapsmøte og møte i Finansutvalet i Eid, Rådhuset
Kl 19-22: Bustadkveld for unge i Eid, Nordfjord Hotell

Torsdag 18. oktober
Energidagane 2012, Oslo. Innleiing om røynslene etter Dagmar sett frå vår ståstad på Eid

Fredag 19. oktober
Stamvegutvalet for E39, Førde

Fredag-søndag 19-21. oktober
Landsstyremøte og folkevaldsamling Venstre, Oslo
Søndag ettermiddag: Haustfest Hestehoven 4H, Hjelle

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar