søndag 21. oktober 2012

Vekeplan veke 43


Under finn du ei grov oversikt over mine planar for veka som står for døra, veke 43. Denne veka er det møte i Politirådet i Eid for fyrste gong sidan eg tok over som ordførar, møte i Ungdomsrådet og Kommunestyret, og Eid er vertskap for ein stor "Vestlandskonferanse" med tittel "Vestlandsk Vidsyn" onsdag og torsdag. 

Vil du ha kontakt med meg, finn du kontaktinformasjon til e-post, telefon, opa Facebook-side med meir her. Vi kan også avtale ein prat  på Rådhuset på Eid.


Måndag 22. oktober
Bedriftsbesøk
Møte om E39
Møte med Politimesteren i Sogn og Fjordane og møte i Politirådet i Eid

Tysdag 23. oktober
Onsdag 24. oktober
Møte i Ungdomsrådet
"Vestlandsk Vidsyn"-konferanse, Operahuset Nordfjord

Torsdag 25. oktober
"Vestlandsk Vidsyn"-konferanse forts.
Møte med IMDI (Integrerings- og mangfaldsdirektoratet) (på Nordfjordeid)
Kommunestyremøte (med orientering frå IMDI)

Fredag 26. oktober
Møte i statleg utval for mobilisering av ekstraressursar i krisesituasjonar, Gardermoen
Kveld: Fest og plakettutdeling, "Framgang 4H" på Torheim

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar