mandag 28. mai 2012

Vekeplan veke 22


Her finn du ei grov oversikt over mine planar for veka som kjem. Du er velkomen til å besøke meg på kontoret. Avtal helst på førehand pr mail eller sms. Denne veka er torsdag og fredag dei beste dagane. Kontaktinformasjon finn du her.

Tysdag 29. mai
Kommunekonferansen 2012, Loen. Tema: Samhandlingsreforma

Onsdag 30. mai
Dag to av Kommunekonferansen 2012

Torsdag 31. mai
Møte med Fjord1 om rutetilbodet med båt og ferje kl 12-14. Elles på kontoret.

Fredag 1. juni
Koordineringsmøte næringsutvikling. Elles på kontoret.

Elles kan det vere verdt å minne om at Eid kommune for tida har liggande ute vår Planstrategi 2013-16 til offentleg ettersyn, med frist for tilbakemelding 12. juni. Du finn planutkastet på kommunen sine heimesider. 

Neste veke vil det også bli lagt fram planutkast for ein ny områdeplan for Tverrgata/Eidsgata, og det vil i samband med det bli invitert til eit ope møte for å presentere planen den 7. juni på ettermiddagen.

Ha ei fin veke!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar