fredag 13. april 2012

Nordfjordeid finalist i "Norges mest attraktive stad"

Nordfjordeid er plukka ut til finalerunden i kåringa av ”Statens pris for attraktiv stad 2012”. Nordfjordeid, som er kommunesenteret i Eid, er ein av sju finalistar blant 238 nominerte norske tettstader.

- Dette er gledelege og svært inspirerande nyhende. Attraktive tettstadsmiljø er etter mitt syn heilt avgjerande for vekst og utvikling både av lokalsamfunn og større regionar. Nominasjonen er ei anerkjenning av at Nordfjordeid er ein tettstad med unike kvalitetar som skil seg ut i nasjonal målestokk, seier ordførar i Eid, Alfred Bjørlo (V). Eid har i lengre tid arbeidd systematisk med tettstadsutvikling i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune og bebuarane i sentrum.

Prisen er på 250.000 kroner, blir delt ut av Kommunal- og regionaldepartementet og skal framheve og fremje kommuner som har vist vilje og evne til å skape levande og attraktiv tettstader for å bu, arbeide, drive næring og besøke. Finalistane er plukka ut av ein fagjury leia av forskar Erling Dokk Holm frå Arkitekthøgskolen i Oslo.

Juryen si grunngjeving for å nominere Nordfjordeid er at Nordfjordeid er ein fysisk, velorganisert tettstad som i mange år har satsa på medviten stadutvikling på overordna og detaljert plannivå. Det blir vidare sagt at “.. i motsetning til svært mange andre tettstadar i same skala har Nordfjordeid tettleik og intimitet.”

Den sterke dugnadsånda og kultursatsinga i Eid blir også vektlagt. Juryen seier at “Eit imponerande og verkeleg sjeldant tiltak er bygging av Operahuset Nordfjord og den positive aktiviteten og ringverknadene det fører med seg av trivsel, reiseliv og anna næringsutvikling. Eldsjeler, samarbeid og dugnadsånd er ei drivkraft blant anna i Opera Nordfjord og i Malakoff Rockfestival. Som tettstad i ein kommune med knappe 6000 innbyggarar er Nordfjordeid eit eksempel på kvalitetar som vanlegvis ikkje finst i kommunar av denne storleiken.”

Prisen vil blir delt ut 21. mai. Dei sju finalistane er Asker, Seljord, Ulsteinvik, Levanger, Namsos, Bleik og Nordfjordeid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar