mandag 30. april 2012

Venstre vil ha et fritt og sterkt kulturliv


Innlegg av Trine Skei Grande (Venstres leder) og Alfred Bjørlo (landsstyremedlem i Venstre og ordfører i Eid). Innlegget står på trykk i Fjordenes Tidende 30/4-12, og er et tilsvar til et innlegg av Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul.
Gunn Karin Gjul (Ap) påstår i Fjordenes Tidende 25. april at Venstre går inn for en “skipsrederstyrt kulturpolitikk”.
Innledningsvis er det verdt å merke seg at en av Aps fremste politikere uten å blunke bruker “skipsreder” som et skjellsord. Det forteller sitt om kulturforskjellene som gjør at Ap sliter med å få tillit på kysten av Vestlandet, og hvorfor Ap er bremseklossen for bygging av Stad Skipstunnel. Men det kan vi ligge i denne omgang. Hovedpoenget er at påstanden er feil.
Venstre vil ikke bruke mindre offentlige penger på kultur, slik Gunn Karin Gjul hevder. Vi ønsker sterk offentlig satsing på kultur, men Venstre vil i tillegg tilføre kulturlivet økt finansiering gjennom å stimulere til at flere bidrar økonomisk – så vel tankskipredere, fiskebåtredere og andre helt vanlige folk, bedrifter og organisasjoner i hele Norge.

Vi mener tiden er overmoden for en “utlufting” i norsk kulturpolitikk. Under den rødgrønne regjeringen har kultursektoren opplevd at stadig flere politiske føringer skal oppfylles for at de skal motta offentlig støtte. Siden 2008 har Kulturdepartementet for eksempel satt krav om holdningsmessige programmer og innholdsproduksjonen til kulturinstitusjonene. Som teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater, Terje Lyngstad har sagt det: “Den rødgrønne regjeringen er i ferd med å vanne ut et viktig prinsipp om selvråderetten til kulturlivet”

Arbeiderpartiet har også - i kulturlivet som ellers i sin samfunnsstyring - samlet mer makt på færre hender. Stadig mer av kulturmidlene blir kanalisert gjennom mektige Norsk Kulturråd med hovedsete i Oslo. Samtidig har man endret styringen av Kulturrådet slik at alle rådsmedlemmene pekes ut av Kulturministeren personlig.

Samlet sett er dette alvorlig, og fører tankene til land vi ikke liker å sammenligne oss med. Kulturen skal ikke være statens “talerør” for det som til en hver tid er politisk korrekt. Ingen kulturaktører skal være redde for å miste sin finansiering fordi de taler de som sitter ved makten midt imot.

Venstres mål er en fri, sterk og selvstendig kultursektor. Derfor vil Venstre dreie en del av kulturmidlene over fra direkte støtte til en gaveforsterkingsordning. En slik ordning fungerer ved at en viss andel offentlige penger legges til på toppen når ikke-offentlige givere bidrar til kulturprosjekt. Vårt forslag om gaveforsterkningsordning til museer og biblioteker er allerede tatt godt mot i disse delene av kulturlivet.

En gaveforsterkingsordning og mindre makt til Norsk Kulturråd er starten på en helt nødvendig prosess for å “åpne opp” norsk kulturliv. Vi tror også at det å spre makt bort fra et toppstyrt kulturbyråkrati, ikke akkurat er dårlig nytt for kulturlivet i norske distrikt. For det spleiselags-baserte kultur-Norge, slik vi blant annet ser mange fantastiske eksempel på i Sogn og Fjordane, bør Venstres kulturpolitikk være midt i blinken. 

Frihet, maktspredning og tillit – kombinert med sterk offentlig kultursatsing – er kjernen i Venstres kulturpolitikk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar