mandag 16. april 2012

Vekeplan veke 16 - ei spesiell veke

I dag startar rettssaka mot Anders Behring Breivik etter dei ufattelege ugjerningane på Utøya og i Regjeringskvartalet. Det er det største og viktigaste rettsoppgjeret i Noreg etter krigsoppgjeret i 1945.

Tankane denne veka og i vekene som kjem vil vere hos ofra og dei pårørande etter hendingane 22. juli 2011. Ingen av oss er uberørte av det, og ingen av oss skal vere uberørte av det. Vi skal gjere våre daglege gjeremål, men ikkje ha dårleg samvit for å ha hovudet andre stader dessse vekene.

Også i vårt lokalsamfunn er det mange som har vener, familie eller andre nære som var involvert i 22. juli-tragedia på ulike måtar. Mellom anna veit vi at mange unge på Eid kjende Hanne Kristine Fridtun frå Stryn, som var eit av drapsofra på Utøya.

Eg vil oppmode alle om å stille opp for kvarandre i desse vekene, som best vi kan. Det er viktig å ha nokon å snakke med både for born, unge og vaksne i desse vekene.

Vi vil frå Eid kommune si side tilby psykososial oppfølging til dei som måtte ha særskilte behov. Informasjon vil bli lagt ut på Eid kommune sine nettsider.

Uansett: Det er ei hektisk veke som står for døra, også i det "vanlege" livet. Eg legg som vanleg her ut mitt program for veka. Viss du vil ta kontakt direkte om noko, finn du min kontaktinformasjon her.

Måndag 16. april

Presentasjon av opplegg for framtidig fødeteneste i Nordfjord

Førebuing til politiske møte i dagane som kjem i kommune og fylke

Tysdag 17. april

Fylkesting (Hermansverk)

Seminar om korleis lage gode arrangement og festivalar i regi av VAKN (tidleg kveld)

Gruppemøte i Eid Venstre (sein kveld)

Onsdag 18. april

Samling i "Den gode skuleeigar", Balestrand

Møte i Driftsutvalet og Samfunnsutviklingsutvalet i Eid

Torsdag 19. april

Næringslivsamling om samfunnsansvar på Nordfjord Hotell

Møte i Arbeidsmiljøutvalet og Formannskapet i Eid. Blant sakene som skal opp i Formannskapet er to saker om skjerping av beredskapsarbeidet etter uveiret "Dagmar", planstrategi for 2012-16, sak om vidare arbeid med brukryssing Lote-Anda og sak om leigevilkår for frivillege lag av kommunale bygg. Fullstendig sakliste ligg på Eid kommune sine nettsider.

Fredag 20. april

På kontoret - oppfølging av alt som ligg "på vent" etter ei veke fylt av møte..


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar