mandag 9. april 2012

Vekeplan veke 15

Påska er vel overstått, mellom anna med eit særs vellukka Påsketreff i Operahuset Nordfjord sist tysdag.

Under finn du ei grov oversikt over mine planar for den avkorta arbeidsveka som no tek til. Du er velkomen til å besøke meg på kontoret, men avtal helst på førehand pr mail eller sms sidan eg er mykje på farten. Kontaktinformasjon finn du her.

Tysdag 10. april

Arbeidsmøte om gymsal Nordfjordeid skule med Eid kommune, tilsette og foreldre ved skulen og idrettsmiljø

Onsdag 11. april

Møte med Eid kyrkjelege fellesråd. Førebuingsmøte om "Vestlandsk Vidsyn"-konferanse hausten 2012. Kveld: Gruppemøte i Eid Venstre

Torsdag 12. april

Generalforsamling i fylkeskommunalt opplæringsselskap, Gardermoen (repr. for SFj fylkeskommune). Landsstyremøte i Venstre, Oslo.

Fredag 13. april

Stortingspresidenten besøker Sogn og Fjordane. Møte og lunsj i Førde (eg skal halde eit kort innlegg om samhandlingsreformen)

13-15 april


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar